เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

2nd Logistics Skills Competition

2nd Logistics Skills Competition

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (นายณัฐพล แสนทิพย์ นางสาวดารณี จรรยา นางสาวสุปราณี ชนะบุญ และ นายวราวุธ สารคม) นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีร่วมกับนักศึกษาจีน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์ ประเภททีม 4 คน ทักษะการออกแบบและจัดเก็บสินค้าในคลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ CCMC : Chongqing City Management College สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 โดยมีวิทยาลัยด้านโลจิสติกส์ที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม (รายงานโดย วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #udvcpr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *