เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Premium Course in Logistics Management Approved

Premium Course in Logistics Management Approved

วันนี้ (19 มีนาคม) เวลา 09.30 น. นายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และนางพรนภัส กรีชัยศรี รองฯ ฝ่ายวิชาการ นำคณะกรรมการหลักสูตรพรีเมียม เข้านำเสนอหลักสูตร Premium สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในทีประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด สอศ.) ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยที่ประชุมได้มีมติพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว (รายงานโดย มาริษา กินานิกร #ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #UDVCPR)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *