เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Opening Ceremony of Thai-Chinese Vocational Training Center In the People’s Republic of China

Opening Ceremony of Thai-Chinese Vocational Training Center In the People’s Republic of China

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาไทย-จีน ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เครดิตข่าวโดย #อีทีวีแม็ค #เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา #etvMAC รายงานโดย #UDVCPR)

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา ไทย-จีน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย HANBAN สถาบันขงจือฯ สถานศึกษาอาชีวศึกษา ไทย-จีนกว่า 40 แห่งและสถานประกอบการไทย-จีนร่วมดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งมีนายนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นประธานศูนย์ประสานงานฯ ฝ่ายไทย

ซึ่งมีคณะผู้แทนรัฐบาลไทย กระทรวงศึกษาธิการ พ.อ.นฤนาท นิยมไทย พ.อ.ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร และ ดร.สาโรจน์ ขอจ๋วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นจีนให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย One Belt One Road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *