เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042246690
udvc@udvc.ac.th

Qualification Test Advanced Diploma (Advanced Diploma) students study with Chongqing City Management College (CCMC), People’s Republic of China

Qualification Test Advanced Diploma (Advanced Diploma) students study with Chongqing City Management College (CCMC), People’s Republic of China

วันนี้ (1 พฤษภาคม) เวลา 08.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียนร่วมกับ Chongqing City Management College (CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Premium) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องประชุมมูลนิธิจันทสว่าง ฝ่ายราช (รายงานโดย วัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี #UDVCPR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *