[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
085-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    บรรยากาศ การแข่งทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค การออกแบบและตัดเย็บชุดนอนวัยรุ่นหญิง อายุ 15-20 ปี (ระดับ ทีม ปวช.)  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
084-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    บรรยากาศ การแข่งทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ระดับภาค สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
083-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    บรรยากาศ การแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับภาค สาขาอาหารและโภชนาการ ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
082-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ (รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ), หัวหน้างานทวิภาคีฯ, หัวหน้างานหลักสูตรฯ, หัวหน้าแผนกทวิภาคีและผู้ช่วยแผนกทวิภาคี ได้ต้อนรับบริษัท เอ็น บีซี แลนด์ เพื่อหารือแนวทางการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
081-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม การวาดภาพคนเหมือน (Portrayals) และจิตรกรรมสีน้ำหุ่นนิ่ง (Watercolor painting) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 26 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท และได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ โดยจะจัดขึ้นที่ จ.ระยอง การได้รับรางวัลในระดับภาคได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการนิรุตต์ บุตรแสนลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางพรนภัส กรีชัยศรี ผู้บริหารทุกท่าน และครูประจำแผนกวิชาศิลปกรรม ที่ให้การดูแลและฝึกฝนจนนักเรียนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้
080-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    ผู้อำนวยการนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (UDVC) รับเกียรติบัตรองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
079-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    ผู้อำนวยการนิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (UDVC) ปฏิบัติหน้าที่รองประธานคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
078-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ปีพุทธศักราช 2559 - 2560 วันที่ 9 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการประกวดได้ไปต่อระดับชาติ 4 ทีม ดังนี้ 1. ชนะเลิศ ประเภทที่ 3 "ศิลปะประดิษฐ์จากลอตเตอรี่" (ครูสมศักดิ์ นอหน่อ ครูที่ปรึกษา) 2. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทที่ 3 "ผ้าเก่าเงินล้าน" (ครูกนกทิพย์ อินทุยศ ครูที่ปรึกษา) 3. ชนะเลิศ ประเภทที่ 9 "วิจิตรภูษา ภูมปัญญา ลีลาหัตถศิลป์" และรางวัล Honor Awards (ครูเบญจวรรณ บุ้งทอง ครูที่ปรึกษา) 4. รองชนะเลิศอันดับ 1 "มนต์เสน่ห์นาคราช" (ครูเบญจวรรณ บุ้งทอง ครูที่ปรึกษา
077-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    ท่านผู้อำนวยการนิรุตต์ บุตรแสนลี และคณะผู้บริหารฯ ประชุมจัดงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า ครบรอบ 79 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ ห้องประชุมโพศรี โดยงานเลี้ยงศิษย์เก่าจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
076-2559 ( 23/ธ.ค./2559 )
    นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำนักการภารโรง ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 -> [จำนวน 95 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>