[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
คำสั่งวิทยาลัย  
 

คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

- คำสั่งที่ 242/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฎับัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารการศึกษา

- คำสั่งที่ 361/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าชการครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา

- คำสั่งที่ 334/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชกาลครูปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


- คำสั่งที่ 583/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559

- คำสั่งที่ 551/2559 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษาตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552

- คำสั่งที่ 476/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั้งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่

- คำสั่งที่ 470/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั้งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่

- (เพิ่มเติม) คำสั้่งที่ 359/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารศึกษา พ.ศ. 2552