[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบประกันแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
เลขานุการ
ธรกิจค้าปลีก
เทคโนโลยีศิลปกรรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก
แฟชันและสิ่งทอ
อาหารและโภขนาการ
คหกรรม
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
การจัดการโลจิสติกส์
สามัญสัมพันธ์
สัมพันธุรกิจ
โลจิสติกส์
ข่าวออนไลน์

พยากรณ์อากาศ
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ

เจ้าของผลงาน : นางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี
อังคาร ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 761    จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 33 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
Microsoft Excel 2013 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office 2013 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข เช่น การคิดคะแนนผลสอบของนักเรียน การสรุปข้อมูลทางการตลาด การสรุปเงินเดือนของพนักงาน การบันทึกรายรับ รายจ่ายของสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จาการใช้โปรแกรมจะช่วยให้การทำงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้นดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมจักการฐานข้อมูล 15/มี.ค./2561
      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีสินค้า และระบบบัญชีเดี่ยว รหัส 2201-2101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 3/ธ.ค./2561
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ 26/มิ.ย./2561
      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโดยบูรณาการสื่อดิจิทัล ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21/มิ.ย./2561
      การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103) 21/มิ.ย./2561