พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-12.00 )
พิธีไหว้ครู 
คุรุอาจาริเย  วันทามิ
สักการะบูชาครู
คุณธรรมนำความรู้
แนวทางสู่ปัญญา

15 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เข้าชม 104  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560