ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

อบรมเครือข่ายกฏหมายวัยใส

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.00 )
กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

เข้าชม 144  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
อบรมเครือข่ายกฏหมายวัยใส

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00-16.00 )
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เข้าชม 144  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560