ชื่อ - นามสกุล :นางปรานี อู่ตะเภา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่ :8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : แผนกการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา