ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมาริษา กินานิกร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่อยู่ :8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : แผนกสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน