ชื่อ - นามสกุล :นายสมชาย ทิพรักษ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ที่อยู่ :8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน